การประชุมวิชาการสุขภาพจิตทางไกล

ลงทะเบียน

ลงทะเบียน เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการสุขภาพจิตทางไกล

เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ สำหรับท่านที่ทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

Documents

Documents, International Mental Health Virtual Conference

Video

Video, International Mental Health Virtual Conference

User's Manual

Manual zoom Application International Mental Health Virtual Conference

User's Manual

Manual Webex Application International Mental Health Virtual Conference