งานประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563

Mental Health in the COVID-19 Pandemic : สุขภาพจิต โควิด สิบเก้า ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม อาคาร 9 ชั้น #โรงพยาบาลศรีธัญญา

โพสต์โดย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เมื่อ วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2020
บันทึกการถ่ายทอดสด
อึด ฮึด สู้
พลังชุมชน สู้ภัยโควิด-19 | มหานครแห่งความสุข
New Normal พลังใจในชุมชน

ภาพกิจกรรม

หน้าหลักภาพกิจกรรม